Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster Nuwe Intrekkers

EREDIENSTE:

Gewone eredienste - elke Sondag: 
Oggenddiens 09:00 
Aanddiens 18:30   (informele diens veral op die jeug gerig) 
(geen aanddienste gedurende  skoolvakansies en langnaweke nie)

Kinderdiens
Wie: Kinders tot graad 6 saam met die hele gemeente.
Wanneer: Eerste Sondag van elke kwartaal in die kerkgebou.


Dit is ‘n erediens in die kerkgebou saam met die ouers, maar die kinders tot graad 5 sit bymekaar in die eerste paar rye van die middelblok en later op die mat voor die preekstoel.

Kinderkerk
Wie: Voorskool tot graad 5
Wanneer: Elke laaste Sondag van elke skoolkwartaal tydens die gewone oggend- dienstyd, in die saal.

Jeugdiens/Grootgroep
Wie: Graad 7-12’s
Wanneer: Die eerste en laaste Sondag van elke skoolkwartaal 18:30 tydens die gewone aanddiens. Dit vorm deel van die Kategese

Kleuterkerk
Wie: Voorskool tot graad 2
Wanneer: Elke Sondagoggend tydens die gewone erediens in die groot kategeseklas. Vakansies, langnaweke uitgesluit.

Dienste in Twana:
Daar is 'n erediens vir huishulpe elke Sondagmiddag om 15:00 in die kerkgebou.
Hans Weinhold (
Sel: 083 479 4588)

Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster | Nuwe Intrekkers