Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster Nuwe Intrekkers

Nuwe Intrekkers Gemeente Geskiedenis Lidmaat bediening

Adres:

Kerkgebou: Posadres: Kantoor:
Goudkoplaan Posbus 6012 Kantoorure: Ure: 8-10 soggens
Flamwood Flamwood Sondae na kerk
2572    

Tel No: 018-4685595

e-pos: nggoudkop@lantic.net
Facebook: https://www.facebook.com/#!/ngkerk.goudkop

Skriba/Kassier: Mev Ansie van Staden (Sel) 083 2876 576

Diensgroepbestuurder/Assistant-Kassier: Alec de Jager (Sel) 0834548335

 


Leraars:    
Ds Coenraad van Staden | Ds. Schalk Scott
Shirleylaan 16 | Karee Straat 13
Flamwood | Doringkruin
Sel: 082 757 9308 | Sel: 079 980 6927
coenvs@xsinet.co.za | swpscott@yahoo.com
 

 

Koster/ Tereinbestuurder:

Orrelis:

Koos Meiring

Quiten Pendle

Sel: 083 225 7204

Sel: 078 035 1065

Maandae, Woensdae en Donderdae 8:00 - 10:00


Kerkraad:    
Leierouderling:  Pieter Redelinghuys 0834095343

Diensgroepe:    
Diens van Barmhartigheid: Mariaan Kruger 0829234309
Skolevoedingskema: Yolande Jooste 0824912387
Teeskink by begrafnisse: Magriet Ferreira 018-4687623
Kategese Maritza Scholtz 0845870418
Sosiaal: Pieter Redelinghuys 0834095343
Bybelstudiegroepe    

Voorsanggroep:

Dit groep help met die voorsang in die gemeente. 
Paul Krause - 0828093435


Web Administrateur:

Vir enige veranderinge of nuwe inligting op die webtuiste.
Nico Roets - 0798728914 / e-mail

Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster | Nuwe Intrekkers