Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster

Gemeente Geskiedenis Lidmaat bediening

Adres:

Kerkgebou: Posadres: Kantoor:
Goudkoplaan Posbus 6012 Kantoorure: Ure: 8-10
Flamwood Flamwood  Ma, Wo & Do - Koos
2572   Di & Vr - Ansie en Alec
    Sondae na kerk

Tel No: 018-4685595

e-pos: nggoudkop@lantic.net NG Goudkop Facebook
Facebook: https://www.facebook.com/#!/ngkerk.goudkop

Skriba/Kassier: Mev Ansie van Staden (Sel) 083 287 6576

Diensgroepbestuurder/Assistant-Kassier: Alec de Jager (Sel) 083 454 8335

 


Leraars:    
Ds Coenraad van Staden | Ds. Schalk Scott
Shirleylaan 16 | Karee Straat 13
Flamwood | Doringkruin
Sel: 082 757 9308 | Sel: 079 980 6927
coenvs@xsinet.co.za | swpscott@yahoo.com
 

 

Koster/ Tereinbestuurder:

Orrelis:

Koos Meiring

Quiten Pendle

Sel: 083 225 7204

Sel: 078 035 1065

Maandae, Woensdae en Donderdae 8:00 - 10:00


Kerkraad:    
Leierouderling:  Pieter Redelinghuys 0834095343

Diensgroepe:    
Diens van Barmhartigheid: Mariaan Kruger 0829234309
Skolevoedingskema: Yolande Jooste 0824912387
Teeskink by begrafnisse: Magriet Ferreira 018-4687623
Kategese Ezna van Jaarsveld 0732677732
Sosiaal: Pieter Redelinghuys 0834095343
Bybelstudiegroepe    

Voorsanggroep:

Dit groep help met die voorsang in die gemeente. 
Paul Krause - 0828093435


Web Administrateur:

Vir enige veranderinge of nuwe inligting op die webtuiste.
Nico Roets - 0798728914 / e-mail

Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster