Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster Nuwe Intrekkers

Leierkategeet Ezna van Jaarsveld is enige tyd beskikbaar om al u vrae te antwoord en u tot hulp te wees. Sy kan gekontak word by 073 267 7732. Sy is ook elke Sondag na die diens in die kerk om u tot hulp te wees.

KATEGESE Graad 1-3 & Gr 4-6
Elke Sondagoggend na die oggenddiens tot 10:30
Geen kategese met langnaweke, Nagmaalsondag en vakansies nie.

KATEGESE Graad 7-10
Grootgroepbyeenkoms:
In die kerkgebou eerste Sondag van die kwartaal. Verdaag 11:00
Graadgroepbyeenkomste:
Graad 7's in Klaskamer 16/17, Graad 8's in die konsistorie, Graad 9 in die kombuis en Graad 10's in die kerkgebou.
Kleingroepe:
In kategeseklasse

BELYDENISKLAS Graad 11
Die belydenisklas kom elke Sondagmiddag 17:15 by die kerk bymekaar. Die belydenisklas begin in jou graad 11 jaar en belydenisaflegging is Februarie die volgende jaar, maw Februarie in jou graad 12 jaar. Daar is 'n verpligte kamp wat aan die begin van die jaar plaasvind (jou graad 12 jaar). Dit is altyd die eerste naweek na die skool begin het in Januarie.

 

  
Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster | Nuwe Intrekkers