Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster Nuwe Intrekkers

Bediening van lidmate in Goudkop

Die visie van Goudkop gemeente is dat die hele gemeente n liefdevolle versorgende gemeenskap sal wees waar elkeen verantwoordelikheid aanvaar om n liefdevolle, versorgende mens vir ander te wees.

Ons het ook mense buite one gemeente lief, ons naaste met wie ons pad elke dag kruis. So help ons ook om die gemeenskappe om ons te versorg.

Wyke

Goudkop gemeente bestaan uit 993 lidmate is waarvan 263 dooplidmate is en 730 belydende lidmate. Die gemeente bestaan uit 43 wyke wat ingedeel in blokke A-G. Elke wyk bestaan uit ongeveer 10 besoekpunte. Die gemeente word bedien deur twee leraars. Blokke A-F bestaan uit lidmate wat binne die tradisionele gemeentegrense woon en blok G uit lidmate wat buite gemeentegrense woon.

Bediening van blokke A-F
Blokke A-F van Goudkop gemeente word bedien op die tradisionele wyse waar daar n ouderling en n diaken in elke wyk gekies word. Die diaken l maandeliks by elke lidmaat n besoek af waar lidmate hulle dankoffer aan die diaken kan gee en n kaart ingevul word wat as kwitansie dien. Daar is ook reeds debietorder fasiliteite beskikbaar indien lidmate dit sou verkies om hulle bydrae op so n wyse te gee. Die ouderlinge besoek elke lidmaat voor nagmaal, dws vierkeer per jaar.

Bediening van blok G (buitewyke)
Blok G word egter bedien deur net een persoon wat n wyksverteenwoordiger is. Die wyksleier besoek elke lidmaat voor nagmaal, dws vierkeer per jaar. Die dankoffers in Blok G word dus nie by die lidmate gaan haal nie en alle lidmate in hierdie blok wat nie per debietorder betaal nie, ontvang aan die begin van elke kalenderjaar 12 koevertjies waarin hulle hulle dankoffer kan plaas en tydens eredienste kan ingooi.

Kleingroepe
Naas die wyke waarin elke lidmaat ingedeel is, is daar ook verkeie kleingroepe waarby lidmate kan inskakel. Daar is selgroepe, Bybelstudiegroepe, belangegroepe en ondersteuningsgroepe.

Huisbesoek
Goudkop gemeente glo aan persoonlike kontak met alle lidmate. Naas die besoeke wat deur die ouderlinge en diakens gedoen word, probeer die twee leraars ook om gereeld met huisbesoek by lidmate uit te kom, alhoewel krisis- en ander pastorale besoeke die eerste prioriteit bly. As u voel u het besondere versorging nodig moet u dadelik n leraar kontak. Ons moedig lidmate aan om met die leraars kontak te maak en onthou u pla nie of maak ook nie inbreuk nie, die leraars help u graag.


 

  

Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster | Nuwe Intrekkers